Menu

  Tải và cài đặt ngay ứng dụng trên mobile để nhận tin nhắn khuyến mại và sản phẩm mới về nhanh nhất tại đây

Đăng Kí CTV - AFFILIATE

Nếu bạn đã có tài khoản CTV-AFFILIATE, vui lòng đăng nhập tại đây.

Để tạo tài khoản CTV - AFFILIATE, điền vào mẫu bên dưới và đảm bảo rằng bạn đã điền các trường bắt buộc:

Thông tin cá nhân
Thông tin CTV AFFILIATE
Mật Khẩu